התות אותו אנו משווקים גדל בשיטה חדשנית הנקראת הדברה משולבת. השיטה פותחה על מנת לאפשר לחקלאי לספק לצרכנים תות בריא יותר ואיכותי יותר. הדברה משולבת היא שיטה שבה מדבירים את המזיקים תוך שימוש מרבי בפתרונות ביולוגיים, ומצמצמים עד למינימום את השימוש בחומרים כימיים. בשיטה זו המגדל משתמש בחרקים מועילים (כגון אקריות טורפות וצרעות טפיליות) אשר מחסלות את המזיקים ומייתרות את הטיפול הכימי.

ברוב המכריע של המקרים המדבירים הביולוגיים עובדים מצוין ואין צורך להתערב, הודות לכך ניתן להפחית את השימוש בחומרים כימיים עד למינימום לעומת השיטה הרגילה.

חלקות הגידול זוכות לסיור קבוע, לפחות אחת לשבוע, של פקח מנוסה ומיומן בנושא הגנת הצומח אשר בודק את הנעשה בשטח וממליץ כיצד לטפל בחלקות התות שלו. במקרים בהם הפקח סבור כי אין די באמצעים ביולוגיים הוא ינחה את החקלאי להשתמש בחומרי הדברה כימיים, אך הדבר ייעשה אך ורק בחומרים המותרים לשימוש ובמינונים העומדים בתקן ובהתאם לרישוי (משק יוסף מוסמך Globalgap– בקרת תהליך).


במסגרת זו נבדקות שאריות חומרי הדברה מספר פעמים במשך השנה וזאת כדי לוודא עמידה בסטנדרטים של שיווק התוצרת הן בארץ והן בשווקי חו"ל.

לקריאה נוספת ביו-תות