משק יוסף - טיפוח זני העתיד

משק יוסף מתמחה בטיפוח זנים חדשים בעלי יבול גבוהה, עמידות למחלות, טעם וחיי מדף.
משק יוסף מציע זני תות שדה חדשים, ידע מקצועי עמוק וניסיון נרחב ללקוחותיו בארץ ובעולם.
החברה מתאפיינת בשילוב ייחודי של ניסיון ורשת קשרים מקצועיים.
מומחיות בתחומים אלו זמינה ליזמים חקלאיים, משתלות ומגדלים.

ייעוץ מקצועי

אספקת שתילים למשתלות ומגדלים

הקמה וניהול פרויקטים