בשנת 2000 החל משק יוסף לעסוק בטיפוח זני תות שדה, זאת במקביל לגידול תות שדה למכירה בשוק המקומי ולייצוא.
כיום בבעלות החברה מספר זנים רשומים בארץ ובעולם ובמקביל החברה מרחיבה את תוכנית הטיפוח לאזורי גידול שונים ולקוחות ייעודיים.
משק יוסף רכש את המוניטין הייחודי שלו בזכות מגוון הזנים ואיכות פרותיו.