רותמי

תכונות צמח:

זן יום קצר, מקדים.
צמח חזק ונמרץ, עוקצי פרי זקופים, יבול גבוה מאוד
סבילות בינונית לקימחון

תכונות פרי:
מוצק
פרי גדול ורגולרי
צבע כתום
רמת סוכר בינונית, רמת חומצה נמוכה
תאריכי שתילה מומלצים: 10-20 לספטמבר

ייחודיות:
זן מקדים עתיר יבול, בעל פירות גדולים ומוצקים