קיץ
תות שדה הנו צמח "יום קצר" – עם התקצרות היום בעונות השנה הצמח מתמיין לפריחה בעוד שעם התארכות היום, הצמח מייצר שלוחות.
בראשית חודש מאי נשתלים צמחי "אמהות" העתידים להתרבות עד הקיץ. כל צמח מתרבה פי 500 עד 1000.
תהליך הגידול במשתלה דורש טיפול מתמיד: ריסוסים, נעיצת ה"בנות" באדמה כדי שישרישו, עידורים, פריסה טובה של טפטפות להשקיה יעילה ועוד.

 

 

 

סתיו
במהלך ספטמבר-אוקטובר (בהתאם לזן) מוציאים את הצמחים מהמשתלה ושותלים אותם בשדה.
דונם אחד של צמחי משתלה מספיק לשתילת שבעה דונמים של שדה מסחרי.
הצמחים מתבססים ומתחילים להתמיין לפריחה ככל שהיום מתקצר.

 

 

 

 

חורף ואביב
לאחר שהצמחים התמיינו הם נכנסים לתהליך ארוך של פריחה הנמשך כחצי שנה לערך.
במהלך תקופה זו ייצרו הצמחים פירות בשלושה-ארבעה גלים של פריחה.
במהלך כל אותה התקופה נקטפים הפירות באופן שוטף ונשלחים לבתי אריזה ומשם לשווקים תוך הקפדה על קיצור התהליך ככל הניתן בכדי להבטיח שהפרי המגיע ללקוח בארץ ובחו"ל טרי ככל האפשר.

בעונת הקיץ
בעונת החורף