תמיר

תכונות צמח:

  • צמח גדול
  • נכנס לניבה מוקדם היותר
  • יבול בינוני גבוה
  • מקדם ריבוי נמוך במשתלה (מעט שתילים)

תכונות פרי:

  • פרי קוני גדול
  • מוצקות טובה גם בחום
  • צבע פרי כתום-אדום מבריק
  • חיי מדף ארוכים
  • בריקס וטעם טובים מאוד

תאריכי שתילה: 15-25 לספטמבר

ייחודיות: מתאים מאוד לגידול התלוי במצע מנותק, שם הוא כיום הזן המסחרי המוביל