שני

תכונות צמח:

  • נוף הצמח גדול מאוד
  • נכנס לניבה מוקדם יחסית
  • יבול גבוה
  • סבילות טובה לקימחון

תכונות פרי:

  • פרי גדול קוני
  • מוצקות טובה
  • צבע אדום עם מעט עיוותים בתקופה הקרה
  • בריקס בינוני עם קצת טעם לוואי

תאריכי שתילה: 15-25 לספטמבר

ייחודיות: בגלל גודלו מתאים הזן שני יותר לגידול במצע מנותק בו הוא מרכז יבול גבוה בחודשי החורף.