גילי

 • תכונות צמח:

  • צמח בינוני ופתוח
  • עוקצים ארוכים המאפשרים קטיף נוח
  • נכנס לניבה מוקדם
  • יבול גבוה
  • סבילות טובה לקימחון

  תכונות פרי:

  • פרי קוני מאורך
  • מוצקות וחיי מדף טובים
  • צבע אדום בהיר מבריק
  • מתוק מטעים

  תאריכי שתילה: 20-30 לספטמבר

  ייחודיות: הזן גילי בעל יבול גבוה של פרי טעים מוצק ואיכותי הנשמר טוב לאחר שיווק.