זני מכון וולקני

שני

שני

שני תכונות צמח: נוף הצמח גדול מאוד נכנס לניבה מוקדם יחסית יבול גבוה סבילות טובה לקימחון תכונות פרי: פרי גדול

תמיר

תמיר

תמיר תכונות צמח: צמח גדול נכנס לניבה מוקדם היותר יבול בינוני גבוה מקדם ריבוי נמוך במשתלה (מעט שתילים) תכונות פרי:

יסמין

יסמין

יסמין תכונות צמח: צמח קומפקטי אך חזק נוף פתוח המאפשר קטיף נוח נכנס לניבה מוקדם ביותר מניב טוב בחודשי החורף

רוקי

רוקי

רוקי תכונות צמח: צמח גדול וזקוף צמח פתוח עם עוקצים ארוכים המאפשרים קטיף נוח נכנס לניבה מאמצע נובמבר יבול בינוני-גבוה

הדר

הדר

הדר תכונות צמח: צמח בינוני יפה עוקצים ארוכים המאפשרים קטיף נוח נכנס לניבה בתחילת דצמבר יבול טוב לאורך חודשי החורף

גילי

גילי

גילי תכונות צמח: צמח בינוני ופתוח עוקצים ארוכים המאפשרים קטיף נוח נכנס לניבה מוקדם יבול גבוה סבילות טובה לקימחון תכונות

ברק

ברק

ברק תכונות צמח צמח בינוני יפה עוקצים ארוכים המאפשרים קטיף נוח נכנס לניבה בתחילת דצמבר סבילות טובה לקימחון תכונות פרי: